Fotoğrafta Hareketi Dondurma ve Flaş Işığı Süresi (Duration)

Birçok fotoğraf izleyicisi, oldukça net çekilmiş damla fotoğraflarımı gördüklerinde ilk olarak fotoğrafın hangi enstantane (perde hızı) ile çekildiğini sormakta, perde hızı 1 sn dediğimde oldukça şaşırmaktadırlar. Bu şaşırmada haklı gibi görünürler, çünkü teknik olarak 1 sn’lik perde hızı, fotoğrafı hayli uzun pozlamak demektir.Aslında hareketin donması değil, bulanıklaşması gerekirdi.

Peki fotoğraf makinaları artık 1/8000 gibi oldukça yüksek bir perde hızını destekliyor, neden bundan yararlanmıyoruz diye sorulabilir.

Elbette fotoğrafçılar bundan yararlanır. Spor müsabakalarında veya hareketli nesnelerin çekiminde eğer yeterli ışık varsa ve objektif açıklıkları buna izin veriyorsa veya yüksek İSO değerleri gibi özellikleri kullanılarak net fotoğraflar elde edilebilir.

Ancak stüdyo ortamında 1/8000 perde hızı ve 2.8 gibi objektif açıklığında net damla fotoğrafı çekmemiz mümkün olmamaktadır.

Bunun nedenlerini şöyle sıralayabiliriz.

Yakın çekim yapmaktayız ve yeterli net alan derinliği için objektif açıklığımız oldukça düşük olmak zorunda, en azından f/18

Ortamı sürekli ışıkla aydınlatamayız o noktada damla hareketi her halükarda bulanık olacaktır.

Flaş kullanalım desek 1/200 perde hızını aştığımızda fotoğraf kararması olayı gerçekleşecektir.

Modern fotoğraf makinelerinin desteklediği HSS vb (high speed sync) yüksek hız senkronu özelliğini kullanarak bu sorunu aşsak bile stüdyo ortamında 1/8000 f18 pozlama değerleri tam güçte çalışan 3-4 flaş gerektirecektir.

İşte burada duruyoruz ve şunu söylüyoruz. Biz damla hareketini dondurmak için tam tersine flaşların düşük güçle çaktırılmasından yararlanıyoruz. Bunu yazı içinde daha ayrıntılı inceleyeceğiz.

Şimdi öncelikle genel anlamda flaş ışığının özelliklerini inceleyelim.

Elbette günümüzde her konuda olduğu gibi flaş teknolojileri de gelişmekte ve bu gelişkin teknolojiler giderek ucuzlamaktadır.

Temel anlamda iki tür flaş bulunmaktadır. Fotoğraf makinalarına takılabilen tepe flaşı dediğimiz flaşlar ve bağımsız kullanılabilen stüdyo flaşları. Tepe flaşları da artık günümüzde bağımsız kullanılabilmektedir. Ancak ışık güçleri ve işlevleri bakımından bu iki ana grup ayrılmaktadır.

Flaş ışığı ve fotoğraf makinesi nasıl senkronize olarak çalışır 

Şekil 1-2

Bu durumda perde hareketinin tamamı sırasında sensör flaş ışığıyla pozlanıyor.
Yukarıdaki görselde sol tarafta bir çok modern DSLR kamerada bulunan perde sistemi mevcut. Perde sistemi iki yapraktan oluşuyor. Birinci perde ve ikinci perde. Deklanşöre bastığınız anda ilk perde açılıyor, ikinci perde de seçilen enstantane değeri doğrultusunda kapanmaya başlıyor.

Fotoğraf makineleri flaşlar ile en çok 1/250-1/320 gibi perde hızlarında senkronize sağlayabiliyorlar ve fotoğrafa tam olarak pozlamada yardımcı oluyorlar. Yukarıdaki şekil 1-2 de görüldüğü gibi. Normalde flaşlar sabit senkron hızlarından daha yüksek perde hızında kullanıldığında fotoğrafta pozlama yetersizliği nedeniyle kararmalar oluşur. Şekil-3

Şekil-3

Sabit olan senkron hızlarından daha yüksek bir perde hızında çekim yapabilmemizi sağlayan sistemler de kullanılmaktadır. Yüksek hızda senkron diye genelleyebileceğimiz bu teknik özellikler HSS (High Speed Sync), Hypersync, High-Sync adları ile anılmaktadır.

Hypersync, High-Sync sistemlerinin birbirine çok yakın çalışma tekniği varken HSS çok farklı teknikle çalışır. Ancak HSS stroskopik özellikli bir flaş gibi çok sayıda patlama ile pozlandırma yaptığından mevcut flaş gücünü oldukça düşürmekte ve fazla enerji harcamaktadır.

Diğer iki teknik ise perde hızı ne olursa olsun flaşın çakma başlangıcı ve bitişini perde hızını algılayarak senkronize olmaktadır. Bu nedenle güç düşümü yoktur ve az eneji harcarlar.

Ancak fotoğraf makinesinin perde hızı ne olursa olsun, flaş ışığınında bir süresi var. Bu terim “duration” olarak litaratürde yer alıyor.

Flaş üreticileri bu süre ile ilgili iki temel ölçü aralığı kullanıyorlar. T 0.5 ve T1

Şekil-4

Şekil 4 de Gördüğünüz gibi T0.5 değeri, flaş yoğunluğunun maksimum parlaklığının% 50’sinin üzerinde olduğu süredir. T01 değeri, flaş yoğunluğunun maksimum parlaklığının% 10’unun üzerinde olduğu süredir. Bu nedenle, T0.1 değeri gerçek flaş süresinin çok daha doğru bir değerlendirmesidir. Ancak birçok flaş üreticisi daha yüksek hareket dondurma süresi yarattığından T0.5 flaş sürelerini öne çıkarırlar.

Yan tarftaki iki görüntüde iki ayrı model flaş kullanılmıştır ve flaş süresinin hareketli bir nesne üzerindeki etkisini gösterir, bu ciddi bir hızla dönen bir bisiklet tekerleği idi. Üst görüntüde, t0.5 flaş süresi (Sekonic L-858D-U’da ölçüldüğü gibi) 1/353 saniyedir, bu flaş süreleri oldukça yavaştır. Yavaş flaş süresi nedeniyle bisiklet tekerleği bulanıklaşır. Alt görüntüde, t0.5 flaş süresi 1 / 5.350 saniyeydi, bu da oldukça hızlı bir flaş süresi ve dolayısıyla tekerlek donmuş. Burada flaşların tüm güçle patlatıldığını belirtelim.

Yukarıdaki bisiklet tekerleği hızı ve boyutu ile kıyaslandığında iki su damlasının çarpışarak milisaniye bazında oluşturduğu formların hareketini dondurmak için flaşların bu “Duration” sürelerinin arttırılmasından yararlanılır. Bu arttırma ise flaşların güçleri düşürülerek sağlanır. Stüdyo flaşarına oranla tepe flaşları düşük güçte daha yüksek duration (bir anlamda hareketi dondurma) sürelerine sahiptirler.

Bu kıyaslamayı gösteren tablo aşağıdadır Şekil 5

Tablo-5

Sonuç olarak;

Hareketi dondurmak amacıyla flaşların duration sürelerinden yararlanırız. Tepe flaşları bu işlem için daha idealdir. Flaş üreticilerinin klavuzlarda verdiği flaş duraiton süreleri daha çok efektif nitelikteki T0.5 değerleri üzerinden verilir bu gerçek duration değerlerini vermez. Bu nedenle yüksek duration için flaş alırken ayrıntılı inceleme yapılmalıdır. Elbette daha yüksek duration hızı daha düşük güç demektir bu flaşın ışık gücünü dolayısyla pozlamaya etkisini olumsuz etkiler. Bu durumda flaş sayılarını arttırmaktan başka çözüm yoktur. Buda daha fazla maliyet demektir.

Ben Nissin Di866 M2 flaşlarını kullanıyorum ve 1/128 güçte kılavuzu 1/22000 sn duration süresi veriyor.

Soyut Damla Fotoğraf Teknikleri. “S” Damla

Klasik bir damla fotoğrafının formunu geliştirmek için damla fotoğraflamada ilave etkiler yaratılması gerekmektedir. Bu ilave etki ile ilgili bir başka teknikte , damla oluşumu esnasında yükselen ana su jeti iki yanından basınçlı havaya maruz bırakılarak “S” şeklinde bükülür.

Bu etkiyi yaratmak için ilave bir düzenek oluşturulur. Öncelikle kompresörde depolanmış basınçlı bir havaya ihtiyaç vardır. Bu basınçlı hava yanlardan damlanın yüksekliğine göre ayarlanmış iç çapı 1-2 mm ebadında iki boru ile damla oluşum bölgesine yönlendirilir.Hava basıncı, damla jeti uzunluğu, boruların damla oluşum noktasına uzaklığı, ve hava üfleme zamanlaması ile ilgili kriterler mili saniyeler içinde oluşan bu etkinin en önemli faktörleridir.

Elbette sadece su jeti basınçlı hava ile bükülmemektedir. Yukarıya yükselen su jetinin üzerine bir başka damla ya da damlalar düşürülürken oluşan tam damla formunu bükmek gerekmektedir.

Bu konuda bilgi için aşağıdaki S damla fotoğraflaması esnasında yavaş çekim video ile kayıt altına aldığım videoyu izleyebilirsiniz.

Soyut Damla Fotoğraf Teknikleri. İki Sütunlu Damlalar.

Klasik damla fotoğraflarında önce üsten bir damla düşürülür, bu damlanın oluşturduğu sıvı jeti üzerine bir ve daha fazla sayıda damlalar düşürülerek formlar elde edilir. Bu klasik damla formu teknik olanaklarla geliştirilerek tek sütunlu yerine iki sütunlu damla formları oluşturulmaktadır.

Bu tekniğin uygulanabilmesi için yukarıdan alttaki sıvı kabı içine üç damla düşürülmesi bu üç damladan ikisinin su jeti olarak yükselmesi üçüncü damlanın ise düşürülen bu iki damla su jetinin yükselip birleştiği noktada bu birleşen su jeti üzerine düşürülmesi gereklidir.

Ancak uygulama bu formu elde etmek oldukça zahmetlidir. Çünkü sütunlar için düşürülen damlalar dik açı ile değil doksan derece açıdan daha dar bir açı ile yükselmedir.

Bu ayar yukarıdaki üç damlayı kontrol eden üç valften sağ ve soldakinin damla uçlarının yere doksan dereceden farklı açılarla konumlandırılması ile yapılır. Bu ayar sağlanıp sağ ve soldan düşen damların jetleri bir noktada birleştikten sonra, üçüncü damlanın (ortadaki valf) bu jete vurması için ayarlar yapılır.

Aşağıdaki yavaş hızda çektiğim videoda bu olayın nasıl geliştiği izlenebilir.

Damla Fotoğrafçılığında Sıvı Davranışları ve Öneriler

Damla fotoğraf çalışmalarına ilk başladığımda baş edilmesi gereken en önemli unsurun sıvının fiziksel ve enerjisel dinamiğinin kontrol altına alınması olduğunu binlerce kare çekip elimde tesadüfen yakalanmış birkaç düzgün fotoğraf kaldığında anladım.
Yalın su ile yapılan bu denemelerde ilk damlatılan damla gerekli yüksekliğe ulaşmıyor, ulaşsa bile çarpışan ikinci damla enteresan bir form oluşturmadan dağılıyordu.
Bu sorunun sıvının yüzey gerilimi ile ilgili olduğunu öğrendim. Sıvının yüzey gerilimi yükseldiğinde zıplama ve form oluşturma kabiliyetleri artıyordu.
Damla fotoğrafına başlangıç yapan fotoğrafçılara bu nitelikteki bir sıvıyı nasıl hazırladığımı anlatmak istiyorum.
Öncelikle gerekli olan malzemeler.
1.Guargum veya guar sakızı adı verilen sıvıların yoğunlaşmasını sağlayan ürün. Aktarlardan alınabilir.
Bu maddenin sentetik olanı da var Xtangum adında ancak ben kullanmadım.
Birde sağlık alanında yine koyulaştırmada kullanılan Nutrica firmasının Nitulus Clear isimli malzemesi bulunmaktadır.
2.Etil alkol
3.Kahve filtresi kağıdı (sıkı gözenekli tülbentte olur)
4. Ölçülü kap
5.Mikser.
Sıvının Hazırlanışı…
Ölçülü kabımızla 1 litre suyu hazırlayıp orta sıcaklıkta ısıtıyoruz. Su çeşme suyu olmazsa daha iyi oluyor.
Küçük bir kaba Guargum malzemesinden silme 1 çay kaşığı miktarda alıyoruz.
Bu malzemeye karıştırmaya yetecek kadar etil alkol ilave ediyoruz. Ve Guargam incelinceye kadar karıştırıyoruz.
Bu içeriği orta sıcaklıktaki 1 lt suya ilave edip mikserle 3-5 dakika karıştırıyoruz ve dinlenmeye bırakıyoruz.
5-10 dakika sonra bu bir litrelik hazırladığımız sıvıyı filtre veya tülbentle yavaş yavaş süzerek bir başka kaba alıyoruz.
Ve filtrelenmiş bu sıvıyı buzdolabına alıyoruz. 4 derece sıcaklığa ulaşmasını sağlıyoruz.

Damla Fotoğrafı çekiminde kullanmak.
Damla fotoğrafı çekiminde ben valflerden damlatılacak sıvıyı bu hazırladığımız sıvıdan, alttaki damlanın düşeceği sıvıyı yine buzdolabından 4 dereceye getirilmiş normal sudan kullanıyorum.
Valflerin deposuna koyacağım ve üstten damlatacağım sıvının ölçüsünü şöyle belirliyorum.
Deponuzun boyutuna göre 1 ölçü guarmlı hazırlanmış ve filtre edilmiş sıvı+2 ölçü normal su. Bu sıvıya bir iki küçük damla çok amaçlı temizleyici deterjan damlatıyorum.
Kolay gelsin

Soyut Sıvı Fotoğrafları Teknikleri ve Bir Örnek “Medusalar”

Suyun veya sıvıların soyut formları ile fotoğraf üretmek “soyut veya yakın çekim” fotoğraf dalının önemli bir unsuru olarak giderek kabul görüyor. Elbette bunda küçük bütçelerle ileri teknoloji ve bilimsel metotlar üretmenin artık kolay olduğu bir dönemde yaşadığımızın da rolü var.
Damla ve soyut sıvı form fotoğrafları stüdyo fotoğraflarıdır, orada üretilirler.Teknik alt yapı stüdyo fotoğrafçılığının temelidir. Fotoğrafçılığın endüstriyel ve ticari dalının en çok bu alanda yoğunlaşmış olması onun stüdyo olanaklarını nasıl sonuna kadar kullanılabilineceğinin araştırıldığı ve geliştirildiği bir alan olduğunu göstermektedir.
Bu anlamda yeni tarz soyut sıvı ve damla fotoğraflarının çekilebilmesi teknolojinin, fizik kurallarının, yapay ışıkların (flaş vb) yazılım ve donanımların birleştiği teknik alt yapı ile mümkün olabilmekte ve bir çok yeni metot hayata geçirilmektedir.
Temel olarak damla fotoğraflarından ayrı olarak kullanılan bu teknikler fizik ve sıvının kimyasal atomsal ve dinamik davranış kurallarına dayanmaktadır. Uygulanan bazı temel teknikler şunlardır.
1-Sıvı dolu bir balonu veya sıvı kabını patlatarak soyut hareket ve formlar oluşturmak
2-Model üzerine stüdyoda sıvı atarak sıvıdan giysiler oluşturmak
3-Oldukça yüksek güçteki bir bass hoparlörün üzerindeki titreşimsel alana sıvı konularak ve alttan sesler verilerek sıvı formlar oluşturmak.
4-Sıvı içindeki manyetizma özelliklerini kullanarak form oluşturmak.
5-Sıvı dolu bir kaba basınçlı hava uygulanarak fışkıran sıvıdan form elde etmek.
Damla fotoğrafçılığı ile soyut sıvı fotoğrafçılığı arasında birtakım ortak kural ve uygulamalar olsa da ikisi de farklı teknikler içerir. Çünkü ikincisinde pek damla üretmek gerekmez. Yinede gelişmekte olan tekniklerle bu iki farklı uygulamayı birleştirme yönünde çalışmalar yapılmaktadır.
Bu yazıda bahsedilen soyut sıvı fotoğraf tekniği daha çok medusaya benzetilen sıvı formların nasıl fotoğrafa dönüştürüldüğüdür? Şimdi bunu açıklayalım.
Tekniğin fiziksel oluşumu: Kapalı bir kabın üzerinden bir delik açar, deliğe bir boru salar ve yine kabın yan tarafından açtığınız bir delikten basınçlı hava uygularsanız sıvı kaptan taşar. Temel etod budur.
Bu fiziksel oluşumun fotoğrafa çevrilmesi için kabın içine uygulanan basınçlı havanın kontrol edilmesi,stüdyo ışıkları ve fotoğraf makinası deklanşörü ile senkronize edilerek basınclı havanın gönderildiği anda yükselen sıvının en uygun forma geldiği anda flaşların çaktırılması ve deklanşöre basılması gerekmektedir.
Bu konuda ki aşağıdaki grafikte temel işleyiş basitçe oluşturulmuştur.

Medusa Çekim Planı

Görüldüğü gibi burada kritik işlevi damla üretmek için kullandığımız selenoid valf görmektedir. Valf bir başınçlı kapta bulunan hava ile sıvı kabının arasındadır ve havayı kontrol etmektedir. Tetikleyici dediğimiz yazılıma ve donanıma bağlı bu valfi uygun zamanda açtığımızda basınçlı hava doğrudan kaptaki sıvıyı fışkıracaktır. İşte bu anda tetikleyici girilen uygun ayarlara göre sırasıyla flaş ve makinayı çalıştıracak ve fotoğraf çekilecektir.
Bunun bu kadar kolay olduğunu sanmayın alttaki fotoğraf çekim sonrası ham bir fotoğraftır ve oluşan çevre kirliliğini gösteriyor. Ve işlenen fotoğraf sonuçta bize aşağıdaki soyut sıvı “Medüsa” fotoğrafını veriyor.

ON4 TV’de Damla Fotoğrafçılığı İle İlgili Röportajım Yayınlandı.

ON4 TV de yayınlanan damla fotoğrafçılığı röportajımın tümü ekli videoda yayınlanmıştır.Damla fotoğrafçılığı ile ilgilenen tüm fotoğrafçılara yararlı olabilecek bu röportaj fırsatını bana veren ON4 TV ye çekim ekibine ve sayın Ali Aydına teşekkürler ederim.

Damla Fotoğrafında Düşük Flaş Gücü İle Hareketi Dondurma Tekniği

Damla çalışmalarıma ilk başladığımda kameranın enstantanesini en yükseğe ayarlayarak hareketi  doldurabileceğimi düşünmüş ve bu amaçla Nikon D300s kameramla çalışabilecek radyo sinyalleri ile çalışan flaşları 1/8000 hızda bile çaktırabilecek bir flaş trigger sisteminin yeterli olduğunu sanmıştım. Bunun çok eksik bir teknik olduğunu pratikte öğrenmiş oldum. Çünkü bu hızdaki çekimler denemelerimde bir anlamda makro çekim olan damla fotoğraflarını tam anlamıyla dondurmuyor ve hareket bulanıklıkları oluşuyordu. Sonra araştırdım ve anladım ki buradaki asıl püf noktası flaşların çakma hızı (flash duration). Flaşın çakması ve sönümlenmesi de bir süreçtir dolayısı ile bu süreç ne kadar uzun olursa aynı sabit ışıkta olduğu gibi  hareketli nesneler hareket bulanıklığına yakalanacaktır. Hele 45 cm’lik bir uzaklık ölçüsü içinde çok hızlı hareket eden iki damlayı göz önüne alırsak bu hareket bulanıklığı kaçınılmazdır. Dolayısı ile flaşın parlama ve sönümlenmesi arasındaki süreyi ne kadar düşürebilirsek hareketi o denli netleyebileceğimizi anladım. Peki bu nasıl olacaktı? Flaşlarım nissin d886 mark II nin kılavuz kitapçığını incelerken bunun nasıl olabileceğini gördüm. Kılavuzda flaşlar manuel modda çalışırken güçleri düşürüldüğünde çakma hızları artıyordu. Örnek verirsek benim flaşım tam güçte (1/1) 1/600 gibi bir hızda çakıyor iken, 1/128 güçte bu 1/22000 gibi inanılmaz bir hıza yükseliyordu. Aşağıdaki resimdeki tabloda nissin flaşların hız tablosunu görebilirsiniz.

Makro çekimlerde flaşı çok yakına konumlandırabilirsiniz bu nedenle iki-üç flaş ışığı nesneyi bu düşük güçlerde bile çok iyi aydınlatabilir.Bu günkü DSLR makinalarda benim gördüğüm en yüksek enstantane hızı 1/8000 dir. Üstelik siz makinayı bu hızda çalıştırsanız bile flaş güçleri tam olduğunda hareket bulanıklığını önleyemezsiniz. Bir önceki yazım bu ilk tekniği anlatmakta ve bu yazı içinde yer alan damla serisi fotolar incelendiğinde bu bulanıklık açıkça görülmektedir. Burada karıştırılmaması gereken bir konuda flaşın ışık gücünü flaş TTL modda iken flaş üzerinden veya kameranın flaş menüsünden düşüren işlemin farklı bir işlem olduğudur. Burada flaşın parlaklık gücü düşürülmektedir ancak hızı değişmemektedir. Flaşın gücü yani sönümlenme süresinin kısaltılması ayrı bir olgudur. Elbette damla çalışmasında hareketlerin milis aniyelerle farklılaştığı ve tam istenilen noktada damlaların çarpışma hareketlerinin dondurulması için bu flaş özelliği çok önemlidir. Örneğin 1. damla için 70 ms, 2. damla için 30 ms, 2. damlanın oluşabilmesi için 90 ms hesapladığımızı düşünelim. Bu damlalar 45-50 cm gibi bir yükseklikten yer çekimi ile doğrusal, yani artan bir hızla düşmektedir. Bunu da hesaplayabiliriz. Ancak hesaplamamız gereken bir başka girdi var. Kameranın deklanşörüne basılması ile aynanın kalkması perdenin açılması ışığın kameranın    gözü olan sensör diyotlarına ulaşması, bu ışık verisinin digital veriye çevrilerek işlenmesi ve kaydedilmesi bir süre anlamındadır. Ben D300s de araştırdığımda (shutter lag) olarak belirtilen bu süreyi 46 ms olarak belirledim. Bunu da hesaba katmalıyız. Yani iki damla 250-300 ms lik bir süre içinde öyle bir yerde çarpışmalı ve o anda flaşlar çakmalı ve kamera deklanşöre basmalı ki biz çok özgün damla formları elde edebilelim. İşte bütün bunları organize edebilmek ancak elektronik devrelerle olabilmektedir. Bu devreler olmadan mauel çekimle özgün damla fotoğrafı yakalayamayız. 

Boyner 9. Ulusal Fotoğraf Yarışması – “Zamanın Durduğu An” Sonuçları Açıklandı.

Sergileme derecesi alan fotoğrafım

“Zamanın Durduğu An” konulu Boyner 9. Ulusal Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı.Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından 2015/007 numara ile onaylanan yarışmada damla fotoğrafı çalışmalarımdan biri de sergileme ödülü aldı.
Sonuç Bildirgesine ulaşmak için:
http://www.tfsfonayliyarismalar.org/sonuclar/2015-Boyner/2015-007-BOYNER-9-U-FY-Sonuc-Bildirgesi-FS-OG.pdf
Yarışma sonuçları için:
http://www.tfsfonayliyarismalar.org/yarisma_detay_sonuc.asp?s=110

WILO Pompa Sistemleri A.Ş. 4. Ulusal Fotoğraf Yarışması Su, Hayatın Her Karesinde – “Suyun Enerjisi” sonuçlandı.

Yarışmada sergilema alan fotoğrafım

Su, Hayatın Her Karesinde – “Suyun Enerjisi” konulu WILO Pompa Sistemleri A.Ş. 4. Ulusal Fotoğraf Yarışması sonuçlandı.Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından onaylanan bu yarışmada damla fotoğraflarımdan birine de sergileme ödülü verildi.
Yarışma detaylarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
http://www.tfsfonayliyarismalar.org/yarisma_detay_sonuc.asp?s=136

WILO Pompa Sistemleri A.S. 2. Ulusal Fotograf Yarısması Su, Dünyanın Her Karesinde – “Sudaki izler”

Sudaki İzler
Sergileme derecesi alan fotoğrafım

Su, Dünyanın Her Karesinde – “Sudaki izler” konulu WILO Pompa Sistemleri A.S. 2. Ulusal Fotograf Yarısması sonuçlandı. Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından düzenlenen yarışmada damla fotoğraflarımdan biri de sergileme ödülü aldı. Yarışma detaylarına aşıdaki linkten ulaşabilirsiniz. http://tfsf.org.tr/yarisma_detay.asp?ID=135#